Termeni & Condiții


  1. Acest website are licență Creative Commons CC-BY-NC-SA 4.0. Licența permite reutilizarea conținutului publicat, în scopuri necomerciale și obligă la distribuirea sub o licență similară a conținutului nou creat, cu menționarea sursei.
  2. Pentru dezvoltarea platformei au fost folosite elemente de design publicate cu licență MIT, elemente grafice licențiate Creative Commons Zero și librării de programare aflate sub incidența acelorași licențe.
  3. Centrul pentru Inovare Publică respectă dreptul persoanelor la protecția datelor cu caracter personal și își însușește prevederile Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Politica privind prelucrarea datelor personale este disponibilă aici: http://www.inovarepublica.ro/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal/ 
  4. Recomandările care se vor face în cadrul proiectului se vor baza exclusiv pe rezultatele evaluării și nu vor conține informații despre evaluatori. Baza de date care poate fi descărcată în format deschis, reutilizabil, va avea numele anonimizate.