Termeni & Condiții


  1. Acest website are licență Creative Commons CC-BY-NC-SA 4.0. Licența permite reutilizarea conținutului publicat, în scopuri necomerciale și obligă la distribuirea sub o licență similară a conținutului nou creat, cu menționarea sursei.
  2. Pentru dezvoltarea platformei au fost folosite elemente de design publicate cu licență MIT, elemente grafice licențiate Creative Commons Zero și librării de programare aflate sub incidența acelorași licențe.
  3. Centrul pentru Inovare Publică este în proces de notificare a Autorității Naționale de Supraveghere a prelucrării Datelor cu Caracter Personal în calitate de operator de date cu caracter personal. Datele personale prevăzute de Legea 677/2001, înregistrate pe această platformă sunt folosite exclusiv în scopul proiectului Mai Responsabili, nu sunt publice, nu se transmit terților. Politica de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal  a Centrului pentru Inovare Publică este disponibilă aici: http://www.inovarepublica.ro/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal/ 
  4. Recomandările care se vor face în cadrul proiectului se vor baza exclusiv pe rezultatele evaluării și nu vor conține informații despre evaluatori. Baza de date care poate fi descărcată în format deschis, reutilizabil, va conține exclusiv rezultatele evaluărilor.